0
Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng
Trứng cá trích - 2 miếng
45.000 ₫
Bao gồm
Số lượng
Món ăn khác
Chưa bao gồm VAT 10%
Chưa bao gồm VAT 10%
17.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 10%
Chưa bao gồm VAT 10%
46.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 10%