0
Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng
Cá hồi - 2 miếng
44.000 ₫
Bao gồm
Số lượng
Món ăn khác
Chưa bao gồm VAT 10%
Chưa bao gồm VAT 10%
17.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 10%
Chưa bao gồm VAT 10%
46.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 10%