0
Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng
Sashimi
CHEF RECOMMEND
109.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 10%
155.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 10%
125.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 10%
105.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 10%
119.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 10%
125.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 10%
85.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 10%
79.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 10%
65.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 10%