0
Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng
Sashimi
115.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 8%
CHEF RECOMMEND
129.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 8%
189.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 8%
139.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 8%
105.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 10%
119.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 8%
139.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 8%
85.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 10%
79.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 8%
65.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 8%