0
Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng
Sashimi
CHEF RECOMMEND
109.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 8%
155.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 8%
125.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 8%
119.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 8%
125.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 8%
79.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 8%
65.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 8%