0
Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng
Sashimi
CHEF RECOMMEND
104.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 10%
114.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 10%
59.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 10%
66.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 10%
29.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 10%
84.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 10%
-4%
130.000 ₫ 135.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 10%
96.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 10%