0
Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng
DA ĐẬU HỦ CHIÊN VÀ CƠM SUSHI TRỘN RAU CỦ - 2 MIẾNG
51.000 ₫
Bao gồm
 
Số lượng
Món ăn khác
Chưa bao gồm VAT 10%
67.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 10%
Chưa bao gồm VAT 10%
Chưa bao gồm VAT 10%
Chưa bao gồm VAT 10%
Chưa bao gồm VAT 10%
51.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 10%
Chưa bao gồm VAT 10%
51.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 10%
Chưa bao gồm VAT 10%
Chưa bao gồm VAT 10%
21.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 10%