0
Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng
Tôm - 2 miếng
51.000 ₫
Bao gồm
 
Số lượng
Món ăn khác
Chưa bao gồm VAT 8%
Chưa bao gồm VAT 8%
67.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 8%
Chưa bao gồm VAT 8%
Chưa bao gồm VAT 8%
Chưa bao gồm VAT 8%
Chưa bao gồm VAT 10%
Chưa bao gồm VAT 8%
Chưa bao gồm VAT 8%
51.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 10%
Chưa bao gồm VAT 8%
Chưa bao gồm VAT 8%
21.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 8%