Tiêu chuẩn đóng gói
Quy trình đóng gói An toàn và Tiện lợi mang đến bữa ăn chất lượng cho thực khách của mình
1
Thức ăn sau khi chế biến được đựng trong hộp đậy nắp bảo quản
2
Hộp thức ăn được bọc kín
bằng màn bảo vệ
3
Các hộp thức ăn và bộ dụng cụ ăn uống được đặt vào túi
4
Nhân viên sử dụng túi giữ nhiệt để bảo quản vận chuyển thức ăn
210.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 5%
139.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 5%
1.250.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 5%
765.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 10%
385.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 10%
38.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 10%
164.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 5%
28.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 5%
33.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 5%
175.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 10%
76.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 5%
68.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 5%
49.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 5%
65.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 5%
85.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 10%
59.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 10%
53.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 10%
128.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 10%
235.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 10%
265.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 10%
38.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 10%
164.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 5%
28.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 5%
33.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 5%
175.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 10%
76.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 5%
68.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 5%
49.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 5%
65.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 5%
85.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 10%
59.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 10%
53.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 10%
128.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 10%
235.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 10%
265.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 10%