0
Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng
Lươn Nhật - 2 miếng
82.000 ₫
Bao gồm
Số lượng
Món ăn khác
Chưa bao gồm VAT 10%
Chưa bao gồm VAT 10%
Chưa bao gồm VAT 10%
17.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 10%
46.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 10%