0
Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng
SÒ ĐIỆP- 6 MIẾNG
119.000 ₫
Bao gồm
 
Số lượng
Món ăn khác
115.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 8%
CHEF RECOMMEND
129.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 8%
189.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 8%
Chưa bao gồm VAT 8%
105.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 10%
Chưa bao gồm VAT 8%
85.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 10%
Chưa bao gồm VAT 8%
Chưa bao gồm VAT 8%