0
Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng
MỰC
85.000 ₫
Bao gồm
 
Số lượng
Món ăn khác
CHEF RECOMMEND
109.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 10%
155.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 10%
Chưa bao gồm VAT 10%
105.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 10%
Chưa bao gồm VAT 10%
Chưa bao gồm VAT 10%
Chưa bao gồm VAT 10%
Chưa bao gồm VAT 10%