0
Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng
Cá hồi - 5 miếng
104.000 ₫
Bao gồm
Số lượng
Món ăn khác
Chưa bao gồm VAT 10%
Chưa bao gồm VAT 10%
Chưa bao gồm VAT 10%
29.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 10%
Chưa bao gồm VAT 10%
-4%
130.000 ₫ 130.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 10%
Chưa bao gồm VAT 10%