0
Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng
Cá hồi - 5 miếng
109.000 ₫
Bao gồm
 
Số lượng
Món ăn khác
Chưa bao gồm VAT 8%
155.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 8%
215.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 8%
Chưa bao gồm VAT 8%
105.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 10%
Chưa bao gồm VAT 8%
Chưa bao gồm VAT 8%
85.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 10%
Chưa bao gồm VAT 8%
Chưa bao gồm VAT 8%