0
Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng
UDON LẠNH
69.000 ₫
Bao gồm
 
Số lượng
Món ăn khác
Chưa bao gồm VAT 8%
135.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 8%
65.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 8%
Chưa bao gồm VAT 8%
Chưa bao gồm VAT 8%
Chưa bao gồm VAT 8%
Chưa bao gồm VAT 8%
Chưa bao gồm VAT 8%
79.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 8%