0
Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng
Udon thịt bò Mỹ nóng
139.000 ₫
Bao gồm
 
Số lượng
Món ăn khác
135.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 8%
65.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 8%
Chưa bao gồm VAT 8%
Chưa bao gồm VAT 8%
Chưa bao gồm VAT 8%
Chưa bao gồm VAT 8%
Chưa bao gồm VAT 8%
79.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 8%