0
Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng
SUSHI TỔNG HỢP A (2-3 KHÁCH)
184.000 ₫
Bao gồm
Số lượng
Món ăn khác
CHEF RECOMMEND
Chưa bao gồm VAT 10%