0
Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng
Sushi cá hồi tổng hợp
125.000 ₫
Bao gồm
 
Số lượng
Món ăn khác
CHEF RECOMMEND
Chưa bao gồm VAT 10%
Chưa bao gồm VAT 10%
Chưa bao gồm VAT 10%
Chưa bao gồm VAT 10%