0
Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng
Sushi cá hồi tổng hợp
104.000 ₫
Bao gồm
Số lượng
Món ăn khác
Chưa bao gồm VAT 10%