0
Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng
CUỐN RỒNG LỬA ĐỎ
159.000 ₫
Bao gồm
 
Số lượng
Món ăn khác
169.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 10%
65.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 10%
Chưa bao gồm VAT 10%
Chưa bao gồm VAT 10%
145.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 10%
Chưa bao gồm VAT 10%
95.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 10%
135.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 10%
Chưa bao gồm VAT 10%
Chưa bao gồm VAT 10%
Chưa bao gồm VAT 10%
Chưa bao gồm VAT 10%
Chưa bao gồm VAT 10%
CHEF RECOMMEND
Chưa bao gồm VAT 10%
Chưa bao gồm VAT 10%
CHEF RECOMMEND
Chưa bao gồm VAT 10%