0
Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng
CUỐN RỒNG ĐEN
169.000 ₫
Bao gồm
 
Số lượng
Món ăn khác
Chưa bao gồm VAT 8%
65.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 8%
Chưa bao gồm VAT 8%
Chưa bao gồm VAT 8%
145.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 8%
Chưa bao gồm VAT 8%
95.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 8%
135.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 8%
Chưa bao gồm VAT 8%
Chưa bao gồm VAT 8%
Chưa bao gồm VAT 8%
Chưa bao gồm VAT 8%
Chưa bao gồm VAT 8%
85.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 8%
CHEF RECOMMEND
Chưa bao gồm VAT 8%
Chưa bao gồm VAT 8%
CHEF RECOMMEND
Chưa bao gồm VAT 8%