0
Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng
TRỨNG HẤP KIỂU NHẬT VÀ LƯƠN NHẬT
39.000 ₫
Bao gồm
 
Số lượng
Món ăn khác
Chưa bao gồm VAT 8%
21.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 8%
25.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 8%
25.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 8%
109.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 8%
65.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 8%
Chưa bao gồm VAT 8%
Chưa bao gồm VAT 8%
39.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 8%
30.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 8%
35.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 8%
Chưa bao gồm VAT 8%