0
Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng
TÔ CƠM CÁ HỒI NGÂM TƯƠNG
130.000 ₫
Bao gồm
 
Số lượng
Món ăn khác
185.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 8%
Chưa bao gồm VAT 8%
Chưa bao gồm VAT 8%
Chưa bao gồm VAT 8%