0
Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng
SET CƠM THỊT GÀ TẨM BỘT CHIÊN XÙ
129.000 ₫
Bao gồm
*Lưu ý: Quý khách có thể đổi SÚP MISO thành CANH SÚP.
Số lượng
Món ăn khác
Chưa bao gồm VAT 8%
Chưa bao gồm VAT 8%
Chưa bao gồm VAT 8%
Chưa bao gồm VAT 8%
Chưa bao gồm VAT 8%
Chưa bao gồm VAT 8%
Chưa bao gồm VAT 8%
Chưa bao gồm VAT 8%
Chưa bao gồm VAT 8%
Chưa bao gồm VAT 8%