0
Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng
SET CÁ SABA NƯỚNG
139.000 ₫
Bao gồm

*Lưu ý: Quý khách có thể đổi SÚP MISO  thành CANH SÚP.

 
Số lượng
Món ăn khác
Chưa bao gồm VAT 8%
195.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 8%
Chưa bao gồm VAT 8%
Chưa bao gồm VAT 8%