0
Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng
SASHIMI CÁ HỒI ĐẶC BIỆT (02 KHÁCH)
209.000 ₫
Bao gồm
 
Số lượng
Món ăn khác
Chưa bao gồm VAT 8%
Chưa bao gồm VAT 8%