0
Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng
Sashimi cá hồi đặc biệt (02 khách)
209.000 ₫
Bao gồm
 
Số lượng
Món ăn khác
Chưa bao gồm VAT 8%
Chưa bao gồm VAT 8%