0
Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng
Sashimi cá hồi đặc biệt (02 khách)
194.000 ₫
Bao gồm
Số lượng
Món ăn khác
Chưa bao gồm VAT 10%
Chưa bao gồm VAT 10%