0
Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng
Salad thịt bò
100.000 ₫
Bao gồm
Số lượng
Món ăn khác
69.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 8%
69.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 8%