0
Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng
LẨU HẢI SẢN (1 - 2 KHÁCH)
115.000 ₫
Bao gồm
Số lượng
Món ăn khác
Chưa bao gồm VAT 8%