0
Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng
Hamburger thịt bò và heo sốt teriyaki
84.000 ₫
Bao gồm
Số lượng
Món ăn khác
Chưa bao gồm VAT 10%
Chưa bao gồm VAT 10%