0
Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng
CUỐN CÁ NGỪ VÀ BƠ
61.000 ₫
Bao gồm
 
Số lượng
Món ăn khác
Chưa bao gồm VAT 8%
69.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 8%
41.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 8%