0
Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng
Cuốn bơ
34.000 ₫
Bao gồm
Số lượng
Món ăn khác
Chưa bao gồm VAT 10%
59.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 10%