0
Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng
Trứng hấp kiểu Nhật
32.000 ₫
Bao gồm
Số lượng
Món ăn khác
65.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 8%
109.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 8%
Chưa bao gồm VAT 8%
39.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 8%
Chưa bao gồm VAT 8%
21.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 8%
22.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 8%