0
Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng
TÔ CƠM ĐẶC BIỆT
75.000 ₫
Bao gồm
Số lượng
Món ăn khác
62.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 10%
CHEF RECOMMEND
Chưa bao gồm VAT 10%