0
Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng
SUSHI HỘP CÁ HỒI SỐT
104.000 ₫
Bao gồm
Số lượng
Món ăn khác
49.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 10%
Chưa bao gồm VAT 10%