0
Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng
SET CƠM TÔ THỊT BÒ MỸ & UDON NÓNG
115.000 ₫
Bao gồm
 
Số lượng
Món ăn khác
Chưa bao gồm VAT 10%
Chưa bao gồm VAT 10%
Chưa bao gồm VAT 10%
Chưa bao gồm VAT 10%
Chưa bao gồm VAT 10%
Chưa bao gồm VAT 10%
Chưa bao gồm VAT 10%
Chưa bao gồm VAT 10%
125.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 10%