0
Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng
SET CƠM CUỘN & CÁ HỒI SỐT TERIYAKI
195.000 ₫
Bao gồm

*Lưu ý: Quý khách có thể đổi SÚP MISO thành CANH SÚP.

 
Số lượng
Món ăn khác
Chưa bao gồm VAT 10%
Chưa bao gồm VAT 10%
Chưa bao gồm VAT 10%
Chưa bao gồm VAT 10%
Chưa bao gồm VAT 10%
Chưa bao gồm VAT 10%
Chưa bao gồm VAT 10%
Chưa bao gồm VAT 10%
125.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 10%