0
Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng
SET CƠM CÁ HỒI & TRỨNG CÁ HỒI VÀ UDON NÓNG
139.000 ₫
Bao gồm
 
Số lượng
Món ăn khác
Chưa bao gồm VAT 10%
Chưa bao gồm VAT 10%
Chưa bao gồm VAT 10%
Chưa bao gồm VAT 10%
Chưa bao gồm VAT 10%
Chưa bao gồm VAT 10%
Chưa bao gồm VAT 10%
Chưa bao gồm VAT 10%
125.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 10%