0
Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng
Salad rong biển
63.000 ₫
Bao gồm
Số lượng
Món ăn khác
63.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 10%
94.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 10%