0
Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng
SALAD RONG BIỂN 4 LOẠI
109.000 ₫
Bao gồm
 
Số lượng
Món ăn khác
Chưa bao gồm VAT 8%
Chưa bao gồm VAT 8%
CHEF RECOMMEND
100.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 8%
Chưa bao gồm VAT 8%