0
Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng
Lẩu đầu cá hồi và kim chi (1-2 khách)
115.000 ₫
Bao gồm
 
Số lượng
Món ăn khác
Chưa bao gồm VAT 8%
Chưa bao gồm VAT 8%
Chưa bao gồm VAT 8%