0
Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng
CUỐN LƯỜN CÁ HỒI NƯỚNG SỐT KABAYAKI VÀ BƠ
64.000 ₫
Bao gồm
Số lượng
Món ăn khác
Chưa bao gồm VAT 10%
124.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 10%
Chưa bao gồm VAT 10%
Chưa bao gồm VAT 10%
CHEF RECOMMEND
Chưa bao gồm VAT 10%
121.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 10%
Chưa bao gồm VAT 10%
Chưa bao gồm VAT 10%
73.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 10%
CHEF RECOMMEND
Chưa bao gồm VAT 10%
Chưa bao gồm VAT 10%
55.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 10%
147.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 10%
Chưa bao gồm VAT 10%