0
Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng
BẠCH TUỘC- 5 MIẾNG
69.000 ₫
Bao gồm
Số lượng
Món ăn khác
CHEF RECOMMEND
109.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 8%
Chưa bao gồm VAT 8%
Chưa bao gồm VAT 8%
30.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 8%
Chưa bao gồm VAT 8%